Μη πραγματοποίηση ορισμένων Απογευματινών Ιατρείων Αυγούστου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Σας γνωρίζουμε ότι για τον μήνα Αύγουστο 2020, δεν θα πραγματοποιήσουν απογευματινά ιατρεία
οι ακόλουθοι ιατροί:
 
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ      ( Παθολογικό τμήμα )
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ       ( Οφθαλμολογικό τμήμα )
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΔΗΝΗΤΡΙΟΥ         ( Οφθαλμολογικό τμήμα )
ΣΩΤΗΡΙΑ  ΤΗΓΑΝΙΤΑ                  ( Οφθαλμολογικό τμήμα )
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ                (  Πνευμονολογικό τμήμα )
 
Κωνσταντίνος Α. Κούτρας
Προϊστάμενος Γραμματείας Ε.Ι.
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
Τηλ. Επικ.: 2513-50-1703