Ανακοίνωση για υπερήχους Μαστού

Παρακαλείσθε όσες έχουν προγραμματίσει ραντεβού για Υπέρηχο Μαστού στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας να  προσκομίζουν υποχρεωτικά και προηγούμενη εκτελεσθείσα Μαστογραφία. Διαφορετικά η εκτέλεση του Υπερήχου Μαστού δεν δύναται να εκτελεστεί.
 
Κωνσταντίνος Α. Κούτρας
2513-50-1703
Προϊστάμενος Γραμματείας Ε.Ι.
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας