Πίνακας μοριοδότησης συνέντευξης και τελικής κατάταξης για την κάλυψη μιας (1) θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Πυρηνικής Ιατρικής Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας (κωδικός θέσης 4.99)

Το αρχείο με την μοριοδότηση της συνέντευξης και την τελική κατάταξη, είναι διαθέσιμο ΕΔΩ.
 

Ο πρώτος υποψήφιος παρακαλείται να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της θέσης, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του τελικού πίνακα, στην γραμματεία του Συμβουλίου διενέργειας της Συνέντευξης.