Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία

Το αρχείο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο προς λήψη.