Προκήρυξη θέσεων Ειδικευόμενων Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ.

Το αρχείο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο προς λήψη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ που προκηρύχθηκαν με την αριθμ. 174/10-2-2020 Προκήρυξη του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, ύστερα από την αριθμ. Γ4α/ΓΠ8252/7-2-2020 εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Υγείας, η οποία λήγει στις 28-2-2020 και ώρα 12:00, παρατείνεται έως την Τρίτη 3-3-2020 και ώρα 23:59, λόγω τεχνικών προβλημάτων της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων.