Απόφαση - Προκήρυξη Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ. (Ορθή Επανάληψη)

Το αρχείο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο προς λήψη.