Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση Ιατρών και Νοσηλευτών στο Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. Καβάλας, κατά το χειμερινό εξάμηνο 2023Β & το εαρινό εξάμηνο 2024A

Το αρχείο της πρόσκλησης, καθώς και η αίτηση των εκπαιδευτών προς εθελοντική διδασκαλία έτους 2023-2024, είναι διαθέσιμα προς λήψη.