Πρόσκληση συνεργασίας του ΓΝΚ με ιδιώτη ιατρό Νευροχειρουργό υπό το καθεστώς ΔΠΥ

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.