Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία του ΓΝΚ με ιδιώτη ιατρό Χειρουργό υπό το καθεστώς ΑΠΥ

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.