ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα ραντεβού της ΤΣΙΟΛΑΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑΣ Α΄ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΥ,
για τον μήνα ΜΑΙΟ 2023, είναι ως εξής :
Πρωινά Ιατρεία : 24/05, 31/05.
Απογευματινά Ιατρεία : 22/05, 29/05.
 
Κωνσταντίνος Α. Κούτρας
2513-50-1703
Προϊστάμενος Γραμματείας Ε.Ι.
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας