Επαναλειτουργία Εξωτερικών Ιατρείων 2020

Aποφασίστηκε η επαναλειτουργία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων από τις 4-05-2020, αρχικά για την μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών και την παρακολούθηση ασθενών με χρόνια προβλήματα υγείας (όπως καρκινοπαθείς νεφροπαθείς, κλ.π). Όπως επίσης και η διεξαγωγή των απαραίτητων διαγνωστικών εξετάσεων όπως απεικονιστικές, πυρηνικής ιατρικής, σπινθηρογραφήματα, μικροβιολογικές, ακτινοδιαγνωστικές (αξονικές μαγνητικές, υπερηχογραφήματα, μαστογραφίες κλασικές ακτινογραφίες κ.λ.π), και θεραπευτικών παρεμβάσεων (χημειοθεραπείες, εκχύσεις φαρμάκων κ.λ.π) που είναι αναγκαίες για τους ανωτέρω ασθενείς. 
 
Κατά την προσέλευση των ασθενών στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:
  1. Να υπάρχει ασφαλή χρονική απόσταση που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο ραντεβού
  2. Η προσέλευση του ασθενούς να γίνεται χωρίς συνοδό εφόσον το επιτρέπει η κατάστασή του.
  3. Να  τηρούνται οι προϋποθέσεις κοινωνικής απόστασης
  4. Να γίνεται χρήση των απαιτούμενων μέσων ατομικής προστασίας από τα υγειονομικό προσωπικό και τους ασθενείς σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες.
  5. Τήρηση των κανόνων υγιεινής  και ασφάλειας στους χώρους του νοσοκομείου.
  6. Να εφαρμόζεται υποχρεωτικά η άυλη συνταγογράφηση [Αναλυτικές Οδηγίες Βήμα-Βήμα για την εγγραφή σας, μπορείτε να δείτε ΕΔΩ)
Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ