Εξωτερικοί Ασθενείς

Τα εξωτερικά Ιατρεία, Πρωινά και Απογευματινά, λειτουργούν καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων για την παροχή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Παράλληλα, όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις που μπορούν να απαιτηθούν γίνονται στα άρτια εξοπλισμένα διαγνωστικά εργαστήρια του Νοσοκομείου μας.
Τα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου Καβάλας λειτουργούν σε ενιαίο και ειδικά σχεδιασμένο χώρο στο ισόγειο. Είναι πλήρως εξοπλισμένα με σύγχρονα μηχανήματα και στελεχώνονται καθημερινά από ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, έμπειρο νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, που με υψηλό αίσθημα ευθύνης και ευαισθησίας, φροντίζουν για την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υγείας.
Κατά την παραμονή σας στο Νοσοκομείο, παρακαλούμε να είστε διακριτικοί, να μην θορυβείτε, να δείχνετε την απαραίτητη κατανόηση στους συμπάσχοντες ασθενείς και στο προσωπικό και να αξιώνετε να σας συμπεριφέρονται με κατανόηση και σεβασμό. Για τη δική σας άνετη και αξιοπρεπή διαμονή παρακαλούμε να διατηρείτε τους χώρους του Νοσοκομείου καθαρούς και ιδιαίτερα τους χώρους που αφορούν την προσωπική σας υγιεινή. 

Το Νοσοκομείο Καβάλας στο πλαίσιο  εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) 679/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενημερώνει τους εξωτερικούς και τους εσωτερικούς ασθενείς για τα ακόλουθα:

  • Το νοσοκομείο διατηρεί αρχείο ασθενών με τα ευαίσθητα και τα απλά προσωπικά δεδομένα τους, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας).
  • Ο χρόνος τήρησης των δεδομένων είναι από 10 έως και 20 χρόνια, ανάλογα με τα οριζόμενα ανά περίπτωση στο νομοθετικό πλαίσιο.
  • Ο ασθενής έχει δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο του και εναντίωσης με σχετική δήλωση του, τηρουμένης της διαδικασίας του Κανονισμού.
  • Ο ασθενής (υποκείμενο δεδομένων), ως προς την παροχή της συγκατάθεσης, έχει το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα διόρθωσης, φορητότητας και διαγραφής των δεδομένων του με σχετική δήλωση του.