Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών λειτουργεί καθημερινά σε 24ωρη βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Καβάλας είναι υπεύθυνο για την υποδοχή και αντιμετώπιση ασθενών που χαρακτηρίζονται ως επείγοντα περιστατικά και ατυχήματα με εκτεταμένο εύρος και ποικιλία κλινικών περιπτώσεων. Σκοπός του είναι  η άμεση αρχική εκτίμηση, σταθεροποίηση και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση κάθε πάσχοντα ασθενή ή τραυματία παρέχοντας άμεση εξειδικευμένη φροντίδα για οξεία ή επείγουσα νοσηλεία.
Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών είναι άρτια οργανωμένο και διαθέτει την κατάλληλη υποδομή και όλο τον απαιτούμενο σύγχρονο εξοπλισμό για τη βέλτιστη αντιμετώπιση κάθε ασθενή με οξύ πρόβλημα υγείας. Υπάρχει συνεχής κάλυψη από τα Εργαστήρια του Νοσοκομείου (Αιματολογικό, Βιοχημικό, Τμήμα Υπερήχων, Αιμοδυναμικό, Αξονικό και Μαγνητικό Τομογράφο) που καθιστά δυνατή, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου,  την εκτέλεση όλων των εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για τον κάθε ασθενή.

Κατά την προσέλευση στα Επείγοντα,  οι ασθενείς και οι συνοδοί τους παραλαμβάνονται από εξειδικευμένο προσωπικό για την καταγραφή και καταχώρηση όλων των απαραίτητων στοιχείων. Εν συνεχεία γίνεται νοσηλευτική διαλογή από το ειδικά εκπαιδευμένο Νοσηλευτικό προσωπικό του Τμήματος, ώστε να καθοριστεί η φύση του προβλήματος και να εκτιμηθεί η βαρύτητα της κατάστασης. Ακολουθεί ιατρική εξέταση καθώς και όλες οι δέουσες ενέργειες αντιμετώπισης.