Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία

O χώρος λειτουργίας Τακτικών Εξωτερικών Ραντεβού μετά τις 15:00 εξυπηρετεί ασθενείς της ολοήμερης για κλείσιμο των ραντεβού και για την επικύρωση τους.
Στη Γραμματεία της Ολοήμερης Λειτουργίας του Νοσοκομείου γίνεται ο προγραμματισμός επισκέψεων (ραντεβού) και η θεώρηση των πιστοποιητικών που εκδίδονται από αυτά.
Ο προγραμματισμός των ραντεβού γίνεται είτε απευθείας, είτε τηλεφωνικώς. Σύντομα θα λειτουργήσουν και διαδικτυακές υπηρεσίες προς τους πολίτες μέσω των οποίων θα δίνεται η δυνατότητα στους ασθενείς να προγραμματίσουν μέσω διαδικτύου τα ραντεβού τους.
Οι ασθενείς πριν από την επίσκεψη στον γιατρό επικηρώνουν την άφιξη τους και καταβάλλουν στο ταμείο της Γραμματείας Απογευματινών Ιατρείων, τα παρακάτω ποσά ανάλογα με τον γιατρό που θα επισκεφθούν:

Η αμοιβή για επίσκεψη σε Απογευματινό Ιατρείο, καταβάλλεται απευθείας στο Νοσοκομείο από τον εξεταζόμενο και ανάλογα με την ιατρική βαθμίδα, διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

Ιδιότητα Κόστος
Συντονιστής Διευθυντής 44€
Διευθυντής 40€
Επιμελητής Α' 32€
Επιμελητής Β' 24

Οι εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιούνται βαρύνουν τους ίδιους (ιδιώτες) ή τα ασφαλιστικά τους ταμεία (ασφαλισμένοι). Πιο αναλυτικά η αμοιβή για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων, που διενεργούνται στα πλαίσια της ολοήμερης λειτουργίας του Νοσοκομείου, και δεν απαιτούν νοσηλεία, καταβάλλεται είτε από τον εξεταζόμενο είτε από τον ασφαλιστικό του φορέα.
Για το λόγο αυτό θεωρείται σκόπιμο ο εξεταζόμενος να προσκομίσει στην Γραμματεία το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό του ιατρού, έτσι ώστε να γίνει ηλεκτρονικά η παραγγελία των εξετάσεων  προς τον εργαστηριακό τομέα.
 Σε περίπτωση που δεν έχει το παραπεμπτικό ο εξεταζόμενος θεωρείται ιδιώτης και ως εκ τούτου καταβάλει το ποσό των εξετάσεων του κατά την προσέλευση του στη Γραμματεία των Απογευματινών Ιατρείων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία των Απογευματινών Ιατρείων.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Περισσότερες Πληροφορίες στο Τηλέφωνο: 2513501701

Προϊστάμενος Γραφείου Εξωτερικών Ιατρείων: Κούτρας Κων/νος
Τηλέφωνο: 2513501703