Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (Τ.Ε.Ι)

Τοποθεσία
Το Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων λειτουργεί στο Ισόγειο του Νοσοκομείου και η πρόσβαση σε αυτό γίνεται από ανεξάρτητη είσοδο.

Ραντεβού
Τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία (πρωινά και απογευματινά) προγραμματίζονται μόνο διαδικτυακά:
https://kavalahospital.gr/User-Services

Παρακλινικές Εξετάσεις
Στο Νοσοκομείο εκτελούνται καθημερινά παρακλινικές εξετάσεις για το κοινό, μετά από προγραμματισμό τους (Ηλεκτρονικό Ραντεβού). Ο αριθμός των εξετάσεων που εκτελούνται καθημερινά είναι συγκεκριμένος και τηρείται σειρά προτεραιότητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ραντεβού εξετάσεων που αφορούν την Πυρηνική Ιατρική (σπινθηρογραφήματα με γάμμα κάμερα, ορμόνες θυρεοειδούς με μέθοδο RIA) προγραμματίζονται τηλεφωνικά, όλες τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:00 με 14:00, στα τηλέφωνα 251350-1674, -1680, -1683 & 1684.
 

Λειτουργία Παθολογικού Τομέα


 

Παθολογικό: Κάθε εργάσιμη ημέρα κατόπιν ραντεβού


Καρδιολογικό: Τετάρτη και Παρασκευή κατόπιν ραντεβού


Πνευμονολογικό – Φυματιολογικό: Κάθε εργάσιμη ημέρα κατόπιν ραντεβού


Παιδιατρικό: Κάθε εργάσιμη ημέρα, χωρίς ραντεβού 


Νευρολογικό: Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη κατόπιν ραντεβού


Νεφρολογικό: Κάθε Δευτέρα για περιτοναϊκές πλύσεις και κάθε Τετάρτη κατόπιν ραντεβού


Υπερτασιολογικό: Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, κατόπιν ραντεβού


Ιατρείο για Διαταραχές λιπιδίων: Ημέρα Δευτέρα κατόπιν ραντεβού (2 Δευτέρες/μήνα)


Ιατρείο Μνήμης - Άνοιας: Κάθε Τρίτη κατόπιν ραντεβού


Ιατρείο Επιληψίας: Κάθε Τρίτη κατόπιν ραντεβού


Τμήμα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας: Καθημερινά 08:00 - 10:00 χωρίς ραντεβού


Ιατρείο Διατροφής: Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη κατόπιν ραντεβού


Ιατρείο Λογοθεραπείας: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη κατόπιν ραντεβού


Ιατρείο Υπνικής Άπνοιας: Ημέρα Δευτέρα κατόπιν ραντεβού (2 Δευτέρες/μήνα)


Ψυχιατρικό: Δευτέρα έως Παρασκευή κατόπιν ραντεβού


Άσθματος - Αλλεργίας: Τρίτη ή Πέμπτη κατόπιν ραντεβού


Διαβητολογικό: Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη κατόπιν ραντεβού


Αγγειοχειρουργικό Ιατρείο: Κάθε Δευτέρα κατόπιν ραντεβού


Αιματολογικό Ιατρείο: Κάθε Τετάρτη κατόπιν ραντεβού

 

Λειτουργία Χειρουργικού Τομέα


surgery.jpg

 

Β' Χειρουργικό: Εργάσιμες ημερομηνίες κατόπιν ραντεβού


Οδοντιατρικό: Δευτέρα έως και Πέμπτη, κατόπιν ραντεβού


Ορθοπεδικό: Δευτέρα έως και Πέμπτη, κατόπιν ραντεβού


Ουρολογικό: Τρίτη & Παρασκευή κατόπιν ραντεβού


Ωτορινολαρυγγολογικό (ΩΡΛ): Δευτέρα, Τρίτη & Παρασκευή, κατόπιν ραντεβού


Γυναικολογικό - Μαιευτικό: Κάθε μέρα κατόπιν ραντεβού


Οφθαλμολογικό: Τρίτη έως Πέμπτη κατόπιν ραντεβού

 

Λειτουργία Εργαστηριακού Τομέα


ergastiria.jpg
 

Αιμοδοσία: Πληροφορίες στο Τηλ.: 2513-50-1867


Αιματολογικό: Όλες τις εργάσιμες ημέρες κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού (διαδικτυακά)


Βιοχημικό: Όλες τις εργάσιμες ημέρες κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού (διαδικτυακά)


Μικροβιολογικό: Όλες τις εργάσιμες ημέρες κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού (διαδικτυακά)


Ακτινοδιαγνωστικό: Εφημερεύει κάθε ημέρα. Τηλ. επικ.: 2513-50-1849


Υπέρηχοι-Αξονικές-Μαγνητικές: Όλες τις εργάσιμες ημέρες κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού (διαδικτυακά)


Πυρηνική Ιατρική: Δευτέρα έως Παρασκευή με ραντεβού στο 2513-50-1678, 1677

 

Επικοινωνία

Η γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων βρίσκεται στο ισόγειο.
Ώρες Επικοινωνίας με το Κοινό από τις 7:00 έως τις 14:30 όλες τις εργάσιμες μέρες.
Τηλέφωνα: 2513 501701, - 1750
Φαξ: 2513 501751
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: exiatria@kavalahospital.gr

Προϊστάμενος: Κούτρας Κωνσταντίνος
Τηλέφωνο: 2513 501703

Επισήμανση


Οι εξετάσεις γίνονται μετά την έκδοση σχετικής εντολής από τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων που βρίσκεται στην αριστερή είσοδο του κτιρίου. Ο τρόπος χρέωσης των εξετάσεων εξαρτάται από τις εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις του ασφαλιστικού ταμείου του εξεταζόμενου.

Φωτογραφίες
image
Εξωτερικό ιατρείο
image
Εξωτερικό ιατρείο
image
Εξωτερικό ιατρείο
image
Εξωτερικό ιατρείο
image
Σπυρομέτρηση
image
Σπυρομέτρηση
image
Εξ. ιατρείο Παιδιατρικής
image
Εξωτερικό ιατρείο
image
Γραμματεία εξωτερικών ιατρείων
image
Εξ ιατρείο Οφθαλμολογικής
image
Εξ ιατρείο Οφθαλμολογικής
image
Εξ ιατρείο Οφθαλμολογικής