Εσωτερικοί Ασθενείς - Νοσηλεία

Αγαπητοί Ασθενείς - Συνοδοί - Επισκέπτες
H Διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας σας καλωσορίζει και σας εύχεται καλή και γρήγορη ανάρρωση. Κατανοώντας την ανησυχία σας, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια έτσι ώστε η παραμονή σας στο Νοσοκομείο μας, να αποτελεί σύντομα για εσάς μια ευχάριστη ανάμνηση.
Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας είναι ένα υπερσύγχρονο νοσηλευτικό ίδρυμα, στελεχωμένο με άριστα καταρτισμένο προσωπικό. Η συνεργασία σας με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου μας είναι καταλυτική, έτσι ώστε να διευκολυνθεί το προσωπικό του Νοσοκομείου να σας εξυπηρετήσει, σε θέματα υγείας που απασχολούν εσάς ή τα συνοδευόμενα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Για τη σωστή και γρήγορη χωρίς ταλαιπωρία εξυπηρέτησή σας με γνώμονα την όσο το δυνατό μικρότερη παραμονή σας σε χώρους κοινού πρέπει να γνωρίζετε και να εφαρμόζετε τα παρακάτω:
  • Κλείνετε πάντα ηλεκτρονικό ραντεβού [https://kavalahospital.gr/User-Services] πριν επισκεφθείτε το Νοσοκομείο μας.
  • Αν είστε ασφαλισμένοι σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο, π.χ. στον ΕΦΚΑ ή σε άλλο, θα πρέπει κατά την εισαγωγή σας στο Νοσοκομείο να καταθέσετε στην Κλινική ή στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νοσηλείας (ΑΜΚΑ, θεωρημένο βιβλιάριο υγείας - μόνο για τους ασφαλισμένους σε Στρατό Ξηράς, Αεροπορία, Ναυτικό και Λιμενικό - , Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης και Ιδιωτικό Ασφαλιστήριο). 
  • Οι ανασφάλιστοι Έλληνες ασθενείς αντιμετωπίζονται ως οι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ με βάση τις διατάξεις του αρ.33 «Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων» Ν.4368/2016, προσκομίζοντας στην Κλινική ή στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών την ταυτότητα και τον ΑΜΚΑ τους.
  • Ανασφάλιστοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τρίτων Χωρών, κατά την εισαγωγή τους απαιτείται ΑΜΚΑ, δικαιολογητικά έγγραφα νόμιμης παραμονής στη χώρα. Οι κατηγορίες ασθενών της περ. γ΄ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου (Ν.4368/2016), κατά την εισαγωγή τους απαιτούνται κατά περίπτωση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο αντίστοιχο άρθρο και αφού ενημερωθούν θα πρέπει να τα προσκομίσουν στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών.
Αμοιβή σε οποιοδήποτε πρόσωπο και για οποιοδήποτε λόγο είναι παράνομη και προσβάλλει τους ίδιους τους εργαζομένους.

Το Νοσοκομείο Καβάλας στο πλαίσιο  εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) 679/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενημερώνει τους εξωτερικούς και τους εσωτερικούς ασθενείς για τα ακόλουθα:
  • Το νοσοκομείο διατηρεί αρχείο ασθενών με τα ευαίσθητα και τα απλά προσωπικά δεδομένα τους, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας).
  • Ο χρόνος τήρησης των δεδομένων είναι από 10 έως και 20 χρόνια, ανάλογα με τα οριζόμενα ανά περίπτωση στο νομοθετικό πλαίσιο.
  • Ο ασθενής έχει δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο του και εναντίωσης με σχετική δήλωση του, τηρουμένης της διαδικασίας του Κανονισμού GDPR.
  • Ο ασθενής (υποκείμενο δεδομένων), ως προς την παροχή της συγκατάθεσης, έχει το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα διόρθωσης, φορητότητας και διαγραφής των δεδομένων του με σχετική δήλωση του.