Πολιτική Απορρήτου

Το Νοσοκομείο Καβάλας λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας των ασθενών, και των επισκεπτών του. Για το λόγο αυτό έχει υιοθετήσει και ακολουθεί με αυστηρότητα Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οι πολιτικές αυτές  διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους ασθενείς συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραίτητο χρόνο, για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, τυγχάνουν σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αυτών.
Σε γενικές γραμμές η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιλαμβάνει τις παρακάτω οδηγίες για το Προσωπικό του Νοσοκομείου:
 • Μόνο το εξουσιοδοτούμενο προσωπικό έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των ασθενών, από τα οποία χρησιμοποιεί μόνο το ελάχιστο ποσό των πληροφοριών που απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας του.
 • Δεν γνωστοποιούνται πληροφορίες σχετικές με τους ασθενείς  σε άλλους, που δεν έχουν ανάγκη εκ της θέσεως εργασίας τους να γνωρίζουν, όπως τους συνεργάτες, τους  συναδέλφους, την οικογένεια και τους φίλους.
 • Απαγορεύεται ρητά στο προσωπικό η κοινοποίηση του ονόματος χρήστη ή του κωδικού πρόσβασής του στο Πληροφοριακό Σύστημα σε τρίτους. Επιπλέον, υποδεικνύεται, στις περιπτώσεις που δεν γίνεται αυτόματα από τις εφαρμογές, να αποσυνδέονται από το Πληροφοριακό Σύστημα με την απομάκρυνση τους από το υπολογιστή.
 • Τονίζεται ρητά ότι οτιδήποτε εκτελεστεί/καταχωρηθεί με το όνομα χρήστη ή/και τον κωδικό σας, είναι ευθύνη του κατόχου.
 • Προτρέπει το προσωπικό:
  • Να αξιολογεί το περιβάλλον όταν μιλάει με ή για τους ασθενείς πάντα χαμηλόφωνα, και πάντα ζητώντας από τον ασθενή την άδειά του ώστε να μιλήσουν για την κατάσταση της υγείας του, όταν η οικογένεια ή οι φίλοι του είναι παρόντες.
  • Να μην αναφέρετε ονομαστικά σε τυχόν ασθενείς κατά την ανάρτηση σχολίων σε προσωπικές ιστοσελίδες, ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης ή blogs. 
  • Να ελέγχει τη γραπτή πληροφόρηση των ασθενών, ώστε να εξασφαλιστεί πως δεν αναμειγνύονται πληροφορίες ενός ασθενούς με άλλου, ότι οι αριθμοί φαξ είναι ακριβείς και τέθηκαν σωστά πριν από την αποστολή και ότι οι ετικέτες των ασθενών είναι σωστές.
  • Να απορρίπτει τυχόν γραπτή ενημέρωση των ασθενών σε ειδικούς κάδους απορριμμάτων και φροντίζει για την ορθή διαχείριση των ηλεκτρονικών πληροφοριών κάθε ασθενούς.
  • Να χρησιμοποιεί μόνο εγκεκριμένες από την Υπ/ση Πληροφορικής του Νοσοκομείου προσωπικές συσκευές, όπως flash drives ή μηχανές, προκειμένου να αποθηκεύσει, να κατεβάσει ή να αποτυπώσει την πορεία των ασθενών, συμπεριλαμβανομένων και των φωτογραφιών.
  • Να αναφέρει τυχόν ανησυχίες του, σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής ή πιθανές παραβιάσεις πολιτικής προστασίας ή προσωπικών δεδομένων, αμέσως στον υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων του Νοσοκομείου.