Τηλεφωνικός Κατάλογος

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2513501100
Γραφείο Τηλέφωνο E-mail
Διοικητή 2513501587 director@kavalahospital.gr
Αναπληρωτή Διοικητή 2513501589 anaplirotis@kavalahospital.gr
Γραμματεία Διοικητή 2513501585, -1586 dsecretary@kavalahospital.gr
Προϊστάμενος Εξωτερικών Ιατρείων 2513501703 exiatria@kavalahospital.gr
Προϊσταμένη Κίνησης Ασθενών 2513501552 dkinisis@kavalahospital.gr
Γραμματεία Πρωτοκόλλου 2513501541 protokolo@kavalahospital.gr
Γραμματεία Λίστας Χειρουργείων 2513501540 listesx@kavalahospital.gr