Διοικητικής Υπηρεσίας

Διοικητικό
Τμήμα/Μονάδα Τηλέφωνο E-mail
Διοικητικός Διευθυντής 2513501569 dpliroforiki@kavalahospital.gr
Υποδιεύθυνση Διοικητικού 2513501567 prosopiko@kavalahospital.gr
Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Προσωπικού) 2513501568 dprosopiko@kavalahospital.gr
Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) 2513501540 protokolo@kavalahospital.gr
Τμήμα Γραμματείας - ΤΕΙ - ΤΕΠ - ΚΕΦΙΑΠ 2513501703 exiatria@kavalahospital.gr
Τμήμα Κίνησης Ασθενών 2513501552 dkinisis@kavalahospital.gr
Οικονομικό
Τμήμα/Μονάδα Τηλέφωνο E-mail
Υποδιεύθυνση Οικονομικού 2513501590 ypd.oikon@kavalahospital.gr
Τμήμα Οικονομικού 2513501557 logistirio@kavalahospital.gr
Τμήμα Προμηθειών 2513501564 promithies@kavalahospital.gr
Τμήμα Επιστασίας - Ιματισμού 2513501880, 1359 epistasia@kavalahospital.gr
Πληροφορική
Τμήμα/Μονάδα Τηλέφωνο E-mail
Υποδιευθυντής Πληροφορικής 2513501569 dpliroforiki@kavalahospital.gr
Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων (Software) 2513501569, 1570, 1572, 1573 pliroforiki@kavalahospital.gr
Τεχνικής Υποστήριξης (Hardware) 2513501536, 1542, 1666 pliroforiki@kavalahospital.gr
Λοιπά Γραφεία
Τμήμα/Μονάδα Τηλέφωνο E-mail
Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης    
Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας 2513501540 politis@kavalahospital.gr