Συνοπτικός Τηλεφωνικός Κατάλογος

Τμήμα/Μονάδα Χώρος Τηλέφωνο
Νοσηλευτική Υπηρεσία Γρ. Τομεαρχών - Εφημερεύουσα 2513502012
Γυναικολογική Στάση Αδελφών 2513501126
Παιδιατρική Στάση Αδελφών 2513501138
Μον.Βρεφών Εργασία Αδελφών - Προϊσταμένη 2513501150
Χειρουργεία Στάση Αδελφών 2513501159
Χειρουργεία-Αναισθησιολογικό Στάση Αδελφών - Ανάνηψη Χειρουργείων 2513501161
Οφθαλμολογική Στάση Αδελφών Οφθαλμολογικής 2513501175
Μαιευτήριο Στάση Αδελφών 2513501178
Οφθαλμολογικό Χειρουργείο Εργασία Αδελφών 2513501190
Κεντρική Αποστείρωση Εποπτεία 2513501193
Ογκολογικό Στάση αδελφών 2513501195
Ρευματολογική Στάση Αδελφών 2513501200
Ουρολογικη Στάση Αδελφών 2513501210
Καρδιολογική Στεφανιαία Μονάδα 2513501224
Καρδιολογική Στάση Αδελφών 2513501241
Νευρολογική Στάση Αδελφών 2513501239
Α' Παθολογική Στάση Αδελφών 2513501226
ΜΕΘ Εργασία Αδελφών 2513501257
Νεφρολογική Στάση Αδελφών 2513501300
Β' Παθολογική Στάση Αδελφών 2513501325
Β' Πνευμονολογική Στάση Αδελφών 2513501439
COVID 3ος Στάση Αδελφών 2513501340
Ορθοπεδική Στάση Αδελφών 2513501425
Νευροχειρουργική Στάση Αδελφών 2513501426
ΩΡΛ Εξωτερικό Ιατρείο 2513501717
Α'-Β' Χειρουργική Εργασία Αδελφών Β' Χειρουργ. 2513501442
Α'-Β' Χειρουργική Στάση Αδελφών Α' Χειρουργ. 2513501443
COVID 5ος Covid 5ος 2513501513, -1514
Ψυχιατρική Στάση - Εργασία αδελφών 2513501616
Μον. Τεχνητού Νεφρού Θάλαμος 2513501662
Τ.Ε.Π. Ενιαίος χώρος εξέτασης 2513501760
Τ.Ε.Π. Βραχεία Θάλαμος Βραχείας Νοσηλείας 2513501766
Ενδοσκοπήσεις Στάση - Εργασία Αδελφών 2513501780
Εργαστήρια Υποδοχή - Γραμματεία 2513501800
Ακτινολογικό Αξονικός 2513501848, -1840
Αιμοδοσία Εργαστήριο 2513501859, -1867
Φαρμακείο Γραμματεία 2513501872
Εξωτερικά Ιατρεία (Τ.Ε.Ι.) Στάση Αδελφών 2513501734