Διοικητική Υπηρεσία

Αρμοδιότητες της Διοικητικής , Οικονομικής και Πληροφορικής Υπηρεσίας είναι η διαχείριση  κάθε διοικητικού και οικονομικού θέματος του Νοσοκομείου.  Επίσης φροντίζει για την εξυπηρέτηση των ασθενών και προσωπικού του Νοσοκομείου καθώς και την υποστήριξη των εξωτερικών ιατρείων.

Διαρθρώνεται σε δύο (3) Υποδιευθύνσεις, την Υποδιεύθυνση Διοικητικού, την Υποδιεύθυνση Οικονομικού και την Υποδιεύθυνση Πληροφορικής. Κάθε Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε Τμήματα ως ακολούθως:

α. Υποδιεύθυνση Διοικητικού

Τμήματα

  • Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Γραμματείας
  • Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών και ΚΕΦΙΑΠ
  • Κίνησης Ασθενών
β. Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Τμήματα

  • Οικονομικού
  • Προμηθειών
  • Επιστασίας - Ιματισμού
γ. Υποδιεύθυνση Πληροφορικής

Τμήματα

  • Λειτουργίας και Διαχείρισης Λογισμικών εφαρμογών (SOFTWARE)
  • Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων και Υπολογιστών (HARDWARE)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διευθυντής
Δρ. Αγγελίδης Βασίλειος
E-mail
 dpliroforiki@kavalahospital.gr
Επίπεδο
Ισόγειο
Τηλέφωνο
2513501569
Νέα & Ανακοινώσεις
Φωτογραφίες
image
Γραφεία Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας
image
Γραφεία Διοικητή & Αναπληρώτριας