Παθολογικής Ανατομικής

Το Εργαστήριο λειτούργησε για πρώτη φορά στο Κεντρικό Κτίριο του παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας τον Φεβρουάριο του 1981. Ο Οργανισμός του Νοσοκομείου προβλέπει θέση Δ/ντού, Επιμ. Α’ και Επιμ.Β’ ενώ προβλέπονται  και δύο θέσεις για χορήγηση ειδικότητας 2,5 ετών στην Παθολογική Ανατομική.

Στο Εργαστήριο λειτουργεί Γραμματεία του Τμήματος και το Παραϊατρικό Προσωπικό αποτελείται από 2 Παρασκευάστριες. Τα υλικά που παραλαμβάνουμε αφορούν όλα τα συστήματα αφού στο Νοσοκομείο φιλοξενούνται όλες οι ειδικότητες.

Το βασικό αντικείμενο εργασίας του Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής είναι η ιστοπαθολογική εξέταση χειρουργικών παρασκευασμάτων και βιοψιών για την τελική διάγνωση της νόσου και η εκτίμηση προγνωστικών και προβλεπτικών δεικτών για την εφαρμογή της κατάλληλης στοχευμένης θεραπείας.

Το Εργαστήριο συμμετέχει κάθε έτος στην αποστολή στατιστικών στοιχείων του υλικού του προς το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών καθώς και στο Ειδικό Αρχείο Νεοπλασμάτων της Ελληνικής Παθολογικής Ανατομικής.

Ο αριθμός των εξετάσεων κατ’ έτος είναι  περί τις 3.500 – 4.000.

Η εφαρμογή ειδικών τεχνικών Ανοσοϊστοχημείας και η σχεδιαζόμενη δημιουργία Τμήματος Μοριακής Παθολογικής Ανατομικής θα επιτρέψει την περαιτέρω εξειδίκευση των εξατομικευμένων θεραπευτικών δράσεων που βασίζονται στην παρουσία συγκεκριμένων δεικτών στα κακοήθη νεοπλάσματα.

Το Εργαστήριο συμμετέχει στο Κλιν. Θεραπευτικό Πρωτόκολλο ΕΟΕΟ 09.12  της Ελληνικής Ογκολογικής Ερευνητικής Ομάδος.
 
Προσωπικό
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Τάτσιου Ζωή - Επιμελητής Α`
Επικουρικοί Ιατροί
 
Ιατροί Ε.Σ.Υ.
-
Στοιχεία Επικοινωνίας
Γραφείο Διευθυντή
2513501807
Γραφείο Ιατρών
2513501833, 2513501807
Τηλέφωνο Γραμματείας Εργαστηρίου
2513501831
Ανοσοϊστοχημικό Εργαστήριο
2513501825
E-mail
spathology@kavalahospital.gr
Όροφος
-1