Βιοπαθολογικό

Στο Βιοπαθολογικό Τμήμα ανήκουν τα ακόλουθα Τμήματα - Μονάδες (επιλέξτε στα δεξιά):

Τμήμα Καλλιεργειών


Στο τμήμα αυτό, πλήρες εξοπλισμένο με αυτόματους αναλυτές και τα απαραίτητα όργανα (κλιβάνους, φυγοκέντρους, μικροσκόπια), διενεργείται η καλλιέργεια, απομόνωση, ταυτοποίηση διαφόρων αεροβίων, αναεροβίων και μικροαερόφιλων μικροοργανισμών και μυκήτων καθώς και ο έλεγχος αντοχής με MIC στα διάφορα αντιβιοτικά σε δείγματα των νοσηλευομένων ασθενών και ασθενών που προσέρχονται στα εξωτερικά ή επείγοντα Ιατρεία.
Επίσης, το Τμήμα Καλλιεργειών συμμετέχει στον έλεγχο των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων με την έγκαιρη ταυτοποίηση των ανθεκτικών μικροβίων.

Στο τμήμα αυτό πραγματοποιούνται οι ακόλουθες εξετάσεις:

 1. Καλλιέργειες αίματος
 2. Καλλιέργειες σωματικών υγρών και εκκρίσεων
 3. Μικροβιολογική εξέταση κολπικού – ουρηθρικού – τραχηλικού δείγματος για κοινά μικρόβια και μύκητες
 4. Έλεγχος κολπικού – ουρηθρικού – τραχηλικού δείγματος για: α) Mycoplasma hominis, β) Ureaplasma urealyticum, γ) Chlamydia trachomatis
 5. Σπερμοδιάγραμμα
 6. Μικροσκοπική εξέταση κοπράνων
 7. Παρασιτολογική εξέταση κοπράνων
 8. Έλεγχος κοπράνων για Clostridium difficile
 9. Έλεγχος ούρων για Legionella pneumophilla
 10. Έλεγχος ούρων για Streptococcus pneumonia
 11. Ταχεία μέθοδος διάγνωσης ιού Γρίππης
 12. Εξέταση Widal – Wright
 13. Monotest

Τμήμα Ούρων


Στο τμήμα αυτό πραγματοποιείται  η παρασκευή των διαφόρων θρεπτικών υλικών απαραίτητων για το Τμήμα των Καλλιεργειών καθώς και οι ακόλουθες εξετάσεις:
 
 1. Γενική εξέταση ούρων
 2. Λεύκωμα Bence – Jones στα ούρα
 3. Mayer κοπράνων

Τμήμα Μυκοβακτηριδίου

 
Στο τμήμα αυτό πραγματοποιείται η μικροσκοπική εξέταση για οξεάντοχα μικρόβια με τη χρώση Ziehl – Neelsen,η καλλιέργεια, απομόνωση και ταυτοποίηση του Μυκοβακτηριδίου της Φυματίωσης και όλων των οξεάντοχων Μυκοβακτηριδίων με σύγχρονες μεθόδους, όπως η χρήση υγρών θρεπτικών υλικών που βοηθούν την ταχύτερη απομόνωση των μικροβίων, καθώς και ο έλεγχος της αντοχής στα αντιφυματικά φάρμακα.

Ανοσολογικό Τμήμα


Είναι ένα πλήρως εξοπλισμένο ανοσολογικό τμήμα όπου πραγματοποιούνται ανοσολογικές και ορολογικές εξετάσεις με τις κατάλληλες μεθόδους, όπως Elisa, χημειοφωταύγεια, έμμεσο ανοσοφθορισμό και νεφελομετρία.

Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο συγκεκριμένο τμήμα είναι:

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕЇΝΩΝ
ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΟΡΟΥ
ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Αντισώματα έναντι Ιλαράς IgM
Αντισώματα έναντι Ιλαράς IgG
Αντισώματα έναντι CMV IgM
Αντισώματα έναντι CMV IgG
Αντισώματα έναντι Τοξοπλάσματος IgM
Αντισώματα έναντι Τοξοπλάσματος IgG
Αντισώματα έναντι Ερυθράς IgM
Αντισώματα έναντι Ερυθράς IgG
Αντισώματα έναντι EBV IgM
Αντισώματα έναντι EBV IgG
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ
RF – Ρευματοειδής παράγοντας
C3
C4
IgM
IgG
IgA
IgE
ASTO
κ – ελαφρές αλυσίδες
λ – ελαφρές αλυσίδες
Κρυοσφαιρίνες
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ
ANA
ds – DNA
c – ANCA
p – ANCA
AMA
ASMA
APCA
LKM
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ELISA
Anti – CENP
Anti – Jo 1
Anti – Scl 70
Anti – SM
Anti – SSA/Ro
Anti – SSB/La
Anti – Anti – RNP
Anti – Anti – RNP/ SM
Anti – Cardiolipin M
Anti – Cardiolipin G
Anti – CCP
c – ANCA
p – ANCA
ds – DNA

Τμήμα Μοριακής


Στο Τμήμα Ιατρικής Μοριακής Βιολογίας πραγματοποιούνται με τη μοριακή μέθοδο της PCR οι ακόλουθες εξετάσεις:
 
 1. Ιϊκό φορτίο Ηπατίτιδας B
 2. Ιϊκό φορτίο Ηπατίτιδας C
 3. Γονότυπος για Ηπατίτιδα C
 4. Μοριακή ανίχνευση του Μυκοβακτηριδίου της Φυματίωσης και των άτυπων Μυκοβακτηριδίων
 5. Γονιδιακός έλεγχος αντοχής στα αντιφυματικά φάρμακα Ισονιαζίδη και Ριφαμπικίνη
Στο Βιοπαθολογικό Τμήμα έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί πληροφοριακό σύστημα (LIS). Η σήμανση και διαχείριση των δειγμάτων γίνεται με σύστημα αναγνώρισης γραμμικού κώδικα (barcode) για τον περιορισμό σφαλμάτων, ταυτοποίηση και ταχύτερη διεκπεραίωση των δειγμάτων. Τα αποτελέσματα που εκδίδονται, ερμηνεύονται, αξιολογούνται και εγκρίνονται από το ιατρικό προσωπικό του Τμήματος.

Το Βιοπαθολογικό Τμήμα συμμετέχει στην εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών στην ειδικότητα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας. Επίσης, συμμετέχει σε εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο, το μεν Τμήμα των Καλλιεργειών στον ποιοτικό έλεγχο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και στον έλεγχο NEQAS, το δε Ανοσολογικό Τμήμα στον ποιοτικό έλεγχο του ΕΣΕΑΠ.
Προσωπικό
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Τσουχνικά Ελένη - Επιμελητής Α`
Επικουρικοί Ιατροί
-
Ιατροί Ε.Σ.Υ.
Παπαθεοδώρου Ευλαλία - Επιμελητής Α`
Στοιχεία Επικοινωνίας
Γραφείο Διευθυντή
2513501815
Email
dmicrolab@kavalahospital.gr
Γραφείο Ιατρών
2513501808
Χώρος Εργαστηρίων
2513501816, -1814
Όροφος
-1