Πυρηνικής Ιατρικής

Η Πυρηνική Ιατρική είναι μία σύγχρονη ειδικότητα της Ιατρικής, η οποία χρησιμοποιεί «ανοικτές πηγές ακτινοβολίας» για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. Με τον όρο "ανοικτές πηγές ακτινοβολίας" εννοούμε ουσίες επισημασμένες με ραδιοϊσότοπα που χορηγούνται ενδοφλέβια ή από το στόμα προκειμένου να λάβουμε πληροφορίες για τη λειτουργία και μεταβολισμό οργάνων του ανθρωπίνου σώματος ή για θεραπεία ορισμένων παθήσεων. Τα ραδιοϊσότοπα που χρησιμοποιούνται στην Πυρηνική Ιατρική όταν διασπώνται, εκπέμπουν είτε ακτινοβολία γ είτε ακτινοβολία β ή β και γ ταυτόχρονα. Στις διαγνωστικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση ραδιοϊσότοπα που εκπέμπουν ακτινοβολία γ, ενώ στις θεραπευτικές εφαρμογές, εκείνα που εκπέμπουν β.foto3-(1).png
 

Οι διαγνωστικές εφαρμογές χωρίζονται σε ΙΝ VIVO (παρουσία του εξεταζομένου) και σε IN VITRO (σε βιολογικά υγρά του σώματος, πχ αίμα, ούρα). Οι IN VIVO διαγνωστικές εφαρμογές κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους αναφέρονται στα σπινθηρογραφήματα, τα οποία στην σύγχρονη εποχή εκτελούνται με τη βοήθεια της γ-camera SPECT CT.

Εκτελούνται όλες οι εξετάσεις Πυρηνικής Ιατρικής (Σπινθηρογραφήματα) που γίνονται παγκοσμίως αλλά με κάποιους σχετικούς περιορισμούς που εξαρτώνται: από τον υπάρχοντα εξοπλισμό, από την ύπαρξη ή όχι κοστολόγηση των εξετάσεων από τα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία και από τα υπάρχοντα ραδιοφάρμακα που διακινούνται στην Ελλάδα.
Στο Εργαστήριο μας εκτελούνται επίσης ειδικές θεραπείες όπως:

  • Θεραπεία με Ι-131 (για διαφοροποιημένο καρκίνο του θυρεοειδή αδένα, για καταστροφή παθολογικού θυρεοειδικού παρεγχύματος, για θυρεοτοξίκωση)

Ιστορική Αναδρομή

Λειτουργία Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής Α-2 (παληών εγκαταστάσεων-Καλαφατιά) 1995 - 31/07/2010.
Λειτουργία νέου Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής Α-2 (Νέου Νοσοκομείου Καβάλας-Άγιος Σύλας) από 04/07/2010 έως και σήμερα.

 

Προσωπικό
Διευθυντής - Επιστημονικά Υπεύθυνος
Αστεριάδης Ιωάννης
Ακτινοφυσικοί
Μπαζιόγλου Μαγδαληνή
Τεχνολόγοι
Κωνσταντίνου Παρασκευή
Ιατροί Ε.Σ.Υ.
Κούβελας Αθανάσιος - Διευθυντής
Βασιλείου Όλγα - Επιμελήτρια Β'
Νοσηλευτές
Δερμετζόγλου Χρύσα
Βόλακλη Ελένη
Στοιχεία Επικοινωνίας
Γραφείο Διευθυντή
(τηλ/φαξ) 2513501677
(τηλ) 2513501575
e-mail
head.nucl.med@kavalahospital.gr
Γραφείο Ιατρών - Ακτινοφυσικών
2513501678, -1679, -1680
Γραφείο Προϊσταμένης
2513501676
Ραντεβού
2513501676
2513501678
2513501679
Ραντεβού Σπινθηρογραφήματα - γ κάμερα SPECT-CT 16
2513501684
Ραντεβού In Vitro (RIA)
2513501683
Γραμματεία-Υποδοχή
2513501674
Όροφος
-1ος
 
Φωτογραφίες
image
Πυρηνική Ιατρική
image
γ κάμερα
image
γ κάμερα
image
Λειτουργία Νέας Γάμμα Κάμερας SPECT-CT
image
Λειτουργία Νέας Γάμμα Κάμερας SPECT-CT