Κοινωνικής Εργασίας

Η Κοινωνική Εργασία είναι ένα ανθρωπιστικό επάγγελμα και επικεντρώνεται τόσο στο άτομο όσο και στο περιβάλλον του (οικογενειακό / υποστηρικτικό). Σύμφωνα με τον ορισμό της Διεθνούς Ένωσης Κοινωνικών Λειτουργών, η Κοινωνική Εργασία προωθεί την κοινωνική αλλαγή, την επίλυση διαπροσωπικών προβλημάτων και την ενδυνάμωση και απελευθέρωση των ατόμων, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής τους ευημερίας.
 
Το Τμήμα της Κοινωνικής Εργασίας αποτελεί αυτόνομο Τμήμα και υπάγεται στην Ιατρική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
Οι αρμοδιότητές του ορίζονται ως εξής:
 1. Η ευθύνη και η συμπαράσταση των νοσηλευόμενων του Νοσοκομείου σε κάθε κοινωνικό τους πρόβλημα.
 2. Η αναζήτηση και διερεύνηση των αιτιών που προκαλούν τα προβλήματα αυτά, η υποστήριξη και ενδυνάμωση του ατόμου για την συμμετοχή του σε νέο σχεδιασμό κάλυψης των αναγκών του, κατά και μετά την νοσηλεία του. 
 3. Η πληροφόρηση των ασθενών και των οικογενειών τους για τα εκάστοτε προγράμματα Κοινωνικής Πολιτικής της Πολιτείας.
  Η διασύνδεση των ατόμων με τις υπάρχουσες μετανοσοκομειακές υπηρεσίες και δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης στην Κοινότητα.
  Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του Τμήματος εξυπηρετούν κατά το σύνηθες νοσηλευόμενους που ανήκουν στις παρακάτω πληθυσμιακές ομάδες:
 
 • Άποροι / Ανασφάλιστοι ασθενείς
 • Παιδική ηλικία
 • Μονογονεϊκές Οικογένειες
 • Άτομα με Αναπηρίες
 • Άτομα εξαρτημένα από ουσίες
 • Γυναίκες θύματα κακοποίησης
 • Μοναχικά άτομα
 • Γεροντική ηλικία (Ηλικιωμένοι και Υπερήλικες)
 • Μετανάστες / Πρόσφυγες
 • Άτομα που χρήζουν μετανοσοκομειακής Αποκατάστασης ή εισαγωγής σε Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων
Προσωπικό
Προϊσταμένη
Ζαχαριάδου Μαρία
Στοιχεία Επικοινωνίας
Γραφείο Προϊσταμένου
2513501650, 1648
E-mail
koinonikiypiresia@kavalahospital.gr
Όροφος
-1
Α’ Γραφείο
Τηλέφωνα:
2513501625 – 1664
Φαξ: 2513501625
Β’ Γραφείο
Τηλέφωνα:
2513501648 – 1650
Φαξ: 2513501650