ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

-ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-

 

Τα Μαθήματα που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στις 8/4 και στις 15/4 ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ.

Αναφορικά με την χορήγηση Πιστοποιητικών Παρακολούθησης θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

 

Από τη  Νοσηλευτική Υπηρεσία