Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Είναι υπεύθυνο για διάφορες δραστηριότητες, όπως η ορθολογική χρήση και ομαλή λειτουργία της οργανωμένης τεχνικής υποστήριξης του ιατρικού εξοπλισμού του νοσοκομείου, η διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών με βάση διεθνή πρότυπα ασφάλειας, η διασφάλιση της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των μηχανημάτων και η εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφαλείας και προστασίας των ασθενών και του προσωπικού συμπεριλαμβανομένης και της ακτινοθεραπείας, η διενέργεια προληπτικής και επισκευαστικής  συντήρησης του  εξοπλισμού καθώς και η σύνταξη και την επίβλεψη τήρησης των συμβολαίων συντήρησης μηχανημάτων ιατρικού εξοπλισμού. Επιπλέον ασχολείται με τη παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στην βιοϊατρική τεχνολογία και τη μελέτη ένταξη τους στο νοσοκομείο, την εισήγηση προμήθειας νέου εξοπλισμού καθώς και την ανανέωση του υπάρχοντος, τη διαχείριση και διερεύνηση δυσμενών περιστατικών που σχετίζονται με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, την ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου στην ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την επιμόρφωση  του προσωπικού του τμήματος σε θέματα συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων, την τεχνολογική υποστήριξη των ερευνητικών προγραμμάτων και την καταγραφή, αρχειοθέτηση και παρακολούθηση του εξοπλισμού.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Προϊστάμενος
Κουτσούλη Ευσταθία
Τηλέφωνο
2513501580
Επίπεδο
Ισόγειο
Φαξ
2513501922