ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Χρυσούπολης

Το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Xρυσούπολης βρίσκεται σε άμεση επιστημονική, νοσηλευτική, εκπαιδευτική και λειτουργική σύνδεση με το Γ.Ν. Καβάλας, στο οποίο υπάγεται διοικητικά και οργανικά. Απαρτίζεται από Επιστημονικό Προσωπικό, Ψυχολόγο, Κοινωνιολόγο, Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Φυσικοθεραπευτή, Νοσηλευτές.
Σκοπός του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας και νοσηλείας σε ασθενείς εσωτερικούς ή εξωτερικούς, οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις του μυικού, νευρικού, κυκλοφορικού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος, καθώς και άτομα όλων των ηλικιών με κινητικά ή νοητικά προβλήματα.
Η πρώιμη  αξιολόγηση και θεραπεία αποκατάστασης, η ψυχολογική, κοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη, η ενημέρωση των Ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών τους, η λειτουργική τους αποκατάσταση, η υποστήριξη για την ένταξη τους στον κοινωνικό ιστό, η συνεργασία με τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο συνεργασίας σχολείου και κοινότητας.
Παρέχονται προγράμματα συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, καθώς και προγράμματα εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, φυσικοθεραπείας, νοσηλευτικής παρέμβασης.

Το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Xρυσούπολης του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας διαθέτει Ιατρό Φυσίατρο.
 
 Ο Φυσίατρος εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού, κάθε Τρίτη - Πέμπτη και ώρες 9.00-13.00, όλων των ηλικιών και ασφαλιστικών ταμείων.


kefiap.jpg
Στοιχεία Επικοινωνίας
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Φωτεινόπουλος Γεώργιος
- Φυσίατρος, Επιμ. Β'
 
Γραφείο Κοινωνιολόγου
Στεφανία Ηλιοπούλου
Τηλ. Επικ.:
25913-50300, 25913-50308
E-mail:
kefiapkavala@1028.syzefxis.gov.gr