Προμήθειες

Σας γνωρίζουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας θα διεξάγει έρευνες αγοράς και συλλογή οικονομικών προσφορών για τις προμήθειες του με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας iSupplies https://kavala.isupplies.gr/  της εταιρίας iSmart P.C.
Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: https://kavala.isupplies.gr/auth/register?lang=el.
Για κάθε διαγωνισμό που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.