Εξιτήριο από το Νοσοκομείο

Η απόφαση για έξοδο (εξιτήριο) από το Νοσοκομείο θα ληφθεί από τον θεράποντα ιατρό, ο οποίος εκδίδει το Ιατρικό Εξιτήριο. Κατά την έκδοσή του θα σας δοθούν ιατρικές οδηγίες για θεραπεία, επανεξέταση, προφυλάξεις, κλπ.
Στη συνέχεια θα πρέπει να προσέλθετε στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών με το Ιατρικό Εξιτήριο, για την οικονομική σας τακτοποίηση και την παραλαβή του Διοικητικού Εξιτηρίου.
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ξεχάσει ή αφήσει προσωπικά σας αντικείμενα. 

Διαδικασία Εξιτηρίου


Αναλυτικά κατά την έξοδο:
 • Ο ιατρός εκδίδει ηλεκτρονικά το Ιατρικό Εξιτήριο και το παραδίδει στον Ασθενή
 • Ο ασθενής ή ο συνοδός του μεταβαίνει στο Γραφείο Κίνησης για την οικονομική του τακτοποίηση
 • Μετά την ολοκλήρωση των οικονομικών εκκρεμοτήτων του ασθενή, ο υπάλληλος του Γραφείου Κίνησης Ασθενών εκδίδει και τυπώνει το Διοικητικό Εξιτήριο
 • Στη συνέχεια παραδίδει το Διοικητικό Εξιτήριο μαζί με το Βιβλιάριο Υγείας στο ασθενή ή τον συνοδό.
Ειδικές περιπτώσεις:
 • Στην περίπτωση που ο ασθενής είναι ανασφάλιστος και δεν εντάσσεται στον νόμο περί ανασφαλίστων, οφείλει, με την έξοδό του, να καταβάλλει τη σχετική δαπάνη, που είναι ανάλογη με τον αριθμό των ημερών νοσηλείας του, ή το κόστος της χειρουργικής επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε, για το ύψος της οποίας μπορεί να ενημερωθεί από το αρμόδιο γραφείο (Λογιστήριο Ασθενών).
 • Αν πάλι, διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση, το κόστος της νοσηλείας του, μπορεί να αναλάβει η ασφαλιστική του εταιρεία, η οποία ενημερώνεται για την εισαγωγή του από τον ίδιο τον ασθενή και οφείλει να αποστείλει το δικαιολογητικό με το οποίο αναλαμβάνει τα έξοδα νοσηλείας του πελάτη της στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται από το συμφωνητικό που έχει συνάψει ο ασθενής με την ασφαλιστική του εταιρία τότε καταβάλλει ο ίδιος την προαναφερόμενη δαπάνη. Την απόδειξη παροχής υπηρεσιών που θα πάρει από το Νοσοκομείο, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ως δικαιολογητικό στη φορολογική του δήλωση.

Πριν την αναχώρηση


Βεβαιωθείτε ότι:

 • Ενημερωθήκατε για την αγωγή που θα ακολουθήσετε μετά την αναχώρησή σας από το Νοσοκομείο
 • Παραλάβατε το Ιατρικό Εξιτήριο από την Κλινική
 • Ζητήσατε από την Προϊσταμένη του Νοσηλευτικού Τμήματος τυχόν ιατρικά έγγραφα, που πρέπει να έχετε μαζί σας κατά την αναχώρησή σας
 • Επιστρέψατε στο Νοσοκομείο τυχόν εξοπλισμό που χρησιμοποιήσατε
 • Τακτοποιήσατε τις οικονομικές σας υποχρεώσεις με το Γραφείο Κίνησης Ασθενών
 • Παραλάβατε το Διοικητικό Εξιτήριο και το Βιβλιάριο Υγείας σας, από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών
 • Προγραμματίσατε τυχόν ραντεβού σας στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου μας για τη μετά τη νοσηλεία παρακολούθησή σας