Τεχνικής Υπηρεσίας

Τμήμα/Μονάδα Τηλέφωνο E-mail
Υποδιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας 2513501577 dty@kavalahospital.gr
Τμήμα Τεχνικού 2513501925 ddty@kavalahospital.gr
Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 2513501547 bit@kavalahospital.gr
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων 2513501579 dty@kavalahospital.gr