Κανονισμός Αποβλήτων

Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο με τον κανονισμό αποβλήτων.