Συνοπτικός Τηλεφωνικός Κατάλογος

Τμήμα/Μονάδα Χώρος Τηλέφωνο
Τηλεφωνικό Κέντρο -- 2513501100
Νοσηλευτική Υπηρεσία Γρ. Τομεαρχών - Εφημερεύουσα 2513501991, -2012
Γυναικολογική Στάση Αδελφών 2513501126
Παιδιατρική Στάση Αδελφών 2513501138
Μον.Βρεφών Στάση Αδελφών 2513501150
Χειρουργεία Στάση Αδελφών 2513501159
Αναισθησιολογικό Ανάνηψη Χειρουργείων 2513501163
Οφθαλμολογική Στάση Αδελφών 2513501176
Μαιευτήριο Στάση Αδελφών 2513501178
Οφθαλμολογικό Χειρουργείο Εργασία Αδελφών 2513501190
Κεντρική Αποστείρωση Εποπτεία 2513501193
Ογκολογικό Στάση Αδελφών 2513501195
Ρευματολογική Στάση Αδελφών 2513501200
Ουρολογική Στάση Αδελφών 2513501439
Καρδιολογική Στάση Αδελφών 2513501241
Καρδιολογική Στεφανιαία Μονάδα 2513501224
Νευρολογική Στάση Αδελφών 2513501239
Α' Παθολογική Στάση Αδελφών 2513501226
ΜΕΘ Στάση Αδελφών 2513501257
Νεφρολογική Στάση Αδελφών 2513501300
Β' Παθολογική Στάση Αδελφών 2513501325
Β' Πνευμονολογική Στάση Αδελφών 2513501339
Α' Πνευμονολογική Στάση Αδελφών 2513501340
Ορθοπεδική Στάση Αδελφών 2513501425
Νευροχειρουργική Στάση Αδελφών 2513501426
ΩΡΛ Εξωτερικό Ιατρείο 2513501717
Α' Χειρουργική Στάση Αδελφών 2513501521
Β' Χειρουργική Στάση Αδελφών 2513501443
COVID 5ος Covid 5ος 2513501513
Ψυχιατρική Στάση Αδελφών 2513501616
Μον. Τεχνητού Νεφρού Στάση Αδελφών 2513501662
Τ.Ε.Π. Ενιαίος χώρος εξέτασης 2513501760
Τ.Ε.Π. Βραχεία Θάλαμος Βραχείας Νοσηλείας 2513501766
Ενδοσκοπήσεις Στάση Αδελφών 2513501780
Εργαστήρια Γραμματεία 2513501800
Εργαστήρια Μικροβιολογικό Εργαστήριο 2513501816
Εργαστήρια Αιματολογικό Εργαστήριο 2513501827
Εργαστήρια Βιοχημικό Εργαστήριο 2513501820
Εργαστήρια Παθολογοανατομικό Εργαστήριο 2513501831
Εργαστήρια Κυτταρολογικό Εργαστήριο 2513501776
Ακτινολογικό Γραφείο Ιατρών 2513501851, -1852
Αιμοδοσία Στάση Αδελφών, Προϊσταμένη 2513501859, -1867
Φαρμακείο Γραμματεία 2513501877, -1878
Πυρηνική Ιατρική Γραφείο Διευθυντή - Ραντεβού 2513501675
Εργαστήριο Μελέτης Ύπνου Στάση Αδελφών 2513501665
Φ.Ι.ΑΠ. Γραφείο Φυσικοθεραπευτών 2513501661
Εξωτερικά Ιατρεία Στάση Αδελφών 2513501734
Εξωτερικά Ιατρεία Αποτελέσματα COVID 2513501862