Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη" του Τμήματος Νοσηλευτικής - Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 7ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη», για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Μπορείτε να δείτε την Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.