Διακήρυξη αριθμ. 16/2019

Η Διακήρυξη και η περίληψή της, είναι διαθέσιμα προς λήψη.