Προμήθειες για το έτος 2012

 Σας παραθέτουμε αυτούσιο το κείμενο όπως εστάλη από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονία και Θράκης:
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Ενημερώνουμε τους προμηθευτές ότι οι μειοδοτικοί διαγωνισμοί του Νοσοκομείου (ΠΠΥΥ 2011) θα γίνουν με τη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, μέσα από την ιστοσελίδα www.4ype.gr και την ενότητα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.
Παρακαλούμε να εγγραφείτε εγκαίρως στο σύστημα, από το διαδικτυακό χώρο της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης www.4ype.gr  ενότητα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες όπου παρέχονται οι σχετικές οδηγίες. Σημειώνεται ακόμη ότι, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες, οι υποψήφιοι προμηθευτές, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στην 4η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης τη σχετική φόρμα «αίτησης εγγραφής προμηθευτή»  (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)  προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής τους και να αποκτήσουν την απαραίτητη πρόσβαση στο σύστημα.