Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Ενδοφθάλμιων Ενδοφακών»

Το αρχείο της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι διαθέσιμο προς λήψη.