Έρευνα αγοράς: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια χειρουργικής οφθαλμολογικής βελόνας

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.