Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Επιβατικού Αυτοκινήτου

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.