Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Ετήσια αναγόμωση και συντήρηση των πυροσβεστικών μέσων, καθώς και τον έλεγχο των συστημάτων κατάσβεσης και των μονίμων συστημάτων

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.