Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ενοικίαση αναπνευστικών συσκευών με αναλώσιμα

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.