Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών κλωστοϋφαντουργίας

Τα αρχεία της πρόσκλησης και των Τεχνικών Προδιαγραφών (σε μορφή .zip), είναι διαθέσιμα προς λήψη.