Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την άμεση προμήθεια Ενδοφακών

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.