Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την άμεση προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο (2) νέων κυκλοφορητών επανακυκλοφορίας των ζεστών νερών χρήσης

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.