Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια στρωμάτων φορείων

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.