Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια δύο (2) χειροκίνητων παλετοφόρων (καρότσι – παλετοφορέας), ανυψωτικής ικανότητας 2,5 τόνων

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.