Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γάλακτος προώρων και θηλάστρων

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.