Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την άμεση προμήθεια ενδοφακών

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.