Ακύρωση της Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 11992/06-05-19 ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΛΟΓΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ. ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΕ ΝΕΑ.