Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μεταφορά και επεξεργασία 1.000 κιλών Μολύβδου (σε οβίδες)

Το αρχείο της πρόσκλησης και η απόφαση Δ.Σ., είναι διαθέσιμα προς λήψη.